logo
تحقیقات جاری

 

بازدید وابسته همکاری های علمی و تکنیکی سفارت فرانسه
ایجاد ارقام متحمل به خشکی برنج با مهندسی ساختار ریشه
 
برنج منبع اصلی کالری بیش از یک سوم جمعیت جهان است و طبق گزارشات فائو تقاضا برای مصرف تا سال 2050 به میزان 30 تا 35 درصد افزایش میابد.
 
 
 
 
بازدید وابسته همکاری های علمی و تکنیکی سفارت فرانسه
 
با توسعه ی نسل های جدید توالی یا NGS ها داده های حجیمی در اختیار محققان و دانشمندان حوزه های کشاورزی و زیستی قرار گرفته است.
 

© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک