logo
زمینه های تحقیقاتی

-  تعیین توالی و بررسی ساختار ژنومی گیاهان زراعی، باغی، زینتی، حشرات و ریزسازواره‌های مرتبط با کشاورزی 

-  شناسایی و بکارگیری ژن های دخیل در مقاومت به تنش های محیطی

-  ایجاد و توسعه سیستم‌های نرم‌افزاری جهت آنالیز داده‌های High Throughput و چند متغیره

-  تعیین اصالت ژنتیک گیاهان و جانوران و یا شناسایی عوامل بیماری‌زا در گیاهان


© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک