logo
dividerاعضاء هیئت علمیdividerپرویز مرادی
اعضاء هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
استادیار-  زیست شناسی سیستم ها
پرویز مرادی
استادیار- زیست شناسی سیستم ها
tel 026-32703536
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک