logo
dividerاعضاء هیئت علمیdividerمحمد رضا غفاری
اعضاء هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
استادیار
محمد رضا غفاری
استادیار
tel 026-32703536
email ghaffari@abrii.ac.ir
  • معرفی کلی
  • تحقیقات

پژوهشگر (استادیار پژوهشی) زیست شناسی مولکولی می باشد. ایشان از سال 1393 ریاست بخش زیست شناسی سامانه ها را عهده دار می باشند. تحقیقات مورد علاقه ایشان در زمینه شبکه های مولکولی مرتبط با افزایش بیوماس و تنش های زیستی و غیر زیستی در گیاهان می باشد. 

بازدید وابسته همکاری های علمی و تکنیکی سفارت فرانسه
بیولوژی سیستم ها: استفاده از بیوانفورماتیک در ایجاد تجارتهای کوچک و بزرگ
 
با توسعه نسل های جدید تعیین توالی یا NGS ها داده های حجیمی در اختیار محققین و دانشمندان حوزه های زیستی و کشاورزی قرار گرفته است. با ایجاد داده های پیچیده نیاز به زیر ساخت های نرم افزاری آنالیز این داده ها نیز افزایش یافته است.
 
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک