logo
dividerآرشیو برنامه های جاریdividerبیولوژی سیستم ها: استفاده از بیوانفورماتیک در ایجاد تجارت های کوچک و بزرگ
بیولوژی سیستم ها: استفاده از بیوانفورماتیک در ایجاد تجارت های کوچک و بزرگ
بیولوژی سیستم ها: استفاده از بیوانفورماتیک در ایجاد تجارت های کوچک و بزرگ

با توسعه نسل های جدید تعیین توالی یا NGS ها داده های حجیمی در اختیار محققین و دانشمندان حوزه های کشاورزی و زیستی قرار گرفته است. با ایجاد داده های پیچیده نیاز به زیرساختارهای نرم افزاری آنالیز این داده ها نیز افزایش یافته است. این خدمات منجر به توسعه دانش بیولوژی سیستم ها در ایجاد مدل های زیستی از صفات پیچیده شده که راه را برای توسعه بیوتکنولوژی در کشاورزی و پزشکی هموارتر کرده است. در این قالب و با ایجاد سیستم Cloud computing به همان میزان از حجم داده ها تجارت های کوچک و بزرگ برای آنالیز این داده ها نیز رونق گرفته است. پیش بینی می شود در سال 2019 بازار بیولوژی سیستم ها در جهان از 4 میلیارد دلار در سال 2015 به 8 میلیارد دلار در سال 2019 برسد. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهشکده با تلفیق راهبردهای مختلف اقدام به ایجاد زیرساخت های لازم برای بیولوژی سیستم ها درجهت ارایه خدمات بیوانفورماتیکی و ایجاد تجارت نموده است.

منبع : اداره روابط عمومی و ترویج یافته ها
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک