logo
dividerآرشیو برنامه های جاری
آرشیو برنامه های جاری
نام گروه :  
بیولوژی سیستم ها: استفاده از بیوانفورماتیک در ایجاد تجارت های کوچک و بزرگ
استفاده از بیوانفورماتیک در ایجاد تجارت های کوچک و بزرگ (بیولوژی سیستم ها): با توسعه نسل های جدید تعیین توالی یا NGS ها داده های حجیمی در اختیار محققیق و دانشمندان حوزه های کشاورزی و زیستی قرار گرفته است. ...
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک